Privacy

Uw privacy

Graag informeren wij u over hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie.

Voor een goede behandeling van uw dier is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Het dossier bevat naast informatie over uw dier ook persoonlijke gegevens van u als eigenaar. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Binnen onze groepspraktijk hebben de bij onze groepspraktijk werkzame homeopaten als enigen toegang tot de gegevens in het dossier van uw dier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier van uw dier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar (dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming)
 • voor intercollegiaal overleg met de collega’s binnen onze groepspraktijk
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen (zie verder onder Privacy op de zorgnota)
 • voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken wij eenmalig uw e-mailadres (zie verder onder Nieuwsbrief)

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Als eigenaar heeft u recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak met ons maken.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 5 jaar bewaard, of langer in verband met doorlopende behandeling.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens die door de verzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij de verzekeraar: 

 • uw naam, adres en woonplaats
 • de naam van uw dier en het chipnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘consultatie’
 • de kosten van het consult

Nieuwsbrief

 • uw e-mailadres wordt opgenomen in ons mailingsysteem, tenzij u aangeeft dit niet te willen; u ontvangt maximaal vier maal per jaar onze nieuwsbrief
 • uw e-mailadres wordt in geen geval aan derden verstrekt
 • u kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief

Ons mailingsysteem is ondergebracht bij ZZP Studio. Met ZZP Studio hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten en deze overeenkomst verplicht ZZP Studio om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om misbruik van de opgeslagen e-mailadressen te voorkomen.

Website

Via onze website worden geen cookies vastgelegd en worden geen statistische gegevens verzameld.