Consult en behandeling

Consult

Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. Tijdens dit gesprek gaan wij uitgebreid in op uw klacht, maar ook op andere zaken die op het eerste gezicht niets met uw klacht te maken lijken te hebben, zoals bijvoorbeeld voedingsgewoonten, slaappatroon, angsten, emotionele gevoelens, erfelijkheid, etc. Deze informatie hebben wij nodig om een totaalbeeld te vormen en het best bij u passende homeopathische middel te vinden. Voor het eerste consult ontvangt u een intakeformulier waarin we naast uw contactgegevens een aantal vragen stellen, zoals over klachtenpatroon en eventueel geneesmiddelengebruik.

Vervolgconsulten duren ongeveer een uur en vinden meestal na 4 - 8 weken plaats. Ook kan tussentijds telefonisch overleg plaatsvinden. 

Het aantal consulten dat nodig is, is afhankelijk van de aard van de klachten. Over het algemeen zijn voor acute klachten 1-3 consulten nodig. Voor de behandeling van chronische klachten is vaak meer tijd nodig. Na drie consulten evalueren we of er voldoende vooruitgang geboekt wordt om door te gaan met de behandeling. In sommige gevallen kan het nodig zijn om u door te verwijzen naar een andere behandelaar.

Behandeling

Na het consult ontvangt u een homeopathisch middel met een innamevoorschrift. Om de werking van het middel goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u na de inname veranderingen bijhoudt en tijdens het vervolgconsult meldt. De verdere behandeling wordt bepaald op basis van uw reactie op het middel.