Beroepsvereniging en klachtenprocedure

Beroepsvereniging
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten NVKH (Elke, onder nummer 05-1597) en de Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals NWP (Margreet, onder nummer 1754). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH en NWP voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed (zie Tarieven en vergoedingen).

Klachtenprocedure
Indien u klachten heeft over de behandeling, kunt u deze natuurlijk met ons bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u via de NVKH en NWP een klachtenfunctionaris inschakelen. Wanneer dit ook niet tot een oplossing leidt, kan de door de overheid erkende Stichting Zorggeschil of Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen ingeschakeld worden. U kunt in dat geval contact opnemen met:

Stichting Zorggeschil (NVKH)
Postbus 24018, Utrecht
Tel.: 06-12583075 (werkdagen 9 – 17 uur)
Website: www.zorggeschil.nl

Koepel Alternatieve Behandelwijzen (NWP)
Postbus 2122, Budel
Tel.: 0495 – 499585 (werkdagen tot 9 – 12.30 uur)
Website: www.kab-koepel.nl

Als er sprake is van een ernstige klacht, kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014.