Consult en behandeling

Consult
Bij klassieke homeopathie wordt gekeken naar totaliteit en niet alleen naar afzonderlijke klachten. De behandeling wordt afgestemd op deze totaliteit. Net als bij mensen worden uitgebreid het klachtenpatroon, de voorgeschiedenis, leefomstandigheiden, eigenschappen en voorkeuren van het dier in kaart gebracht, onder andere met behulp van een tijdlijn. Hiervoor is veel informatie nodig en dat is de reden dat het eerste consult veel tijd in beslag neemt (± 1 uur). Om tot een goed beeld te komen zijn uw informatie en onze eigen observatie van groot belang.
Wij vragen u vooraf na te denken over of navraag te doen naar medische voorgeschiedenis, dracht en bevalling van de moeder, aantal jongen/nestgrootte, gedrag van de moeder, leeftijd van nestverlaten, vaccinaties en de reactie hierop, medicatiegebruik, traumatische gebeurtenissen, etc. Wanneer er niet zoveel informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat uw dier uit het asiel komt, is dit geen probleem. We gaan dan uit van de informatie die er wel is.

Behandeling
Op grond van de informatie uit het consult wordt het behandelplan opgesteld. U krijgt de middelen samen met een innamevoorschrift direct na het consult mee of deze worden nagestuurd als meer onderzoek nodig is. Wij streven ernaar dat de toediening van de middelen zo min mogelijk stress veroorzaakt en in de praktijk goed te doen is voor u en uw dier. Om het verloop goed te kunnen volgen, vragen we u uw dier goed te observeren en om na ongeveer 2 weken verslag uit te brengen, of eerder indien nodig. Afhankelijk van het behandelplan wordt een vervolgafspraak gepland na ongeveer 6-8 weken om het resultaat van de behandeling te evalueren en het vervolg te bepalen. Het vervolgconsult neemt doorgaans minder tijd in beslag dan het eerste consult.

Een consult is mogelijk op de praktijk, bij u aan huis of op stal.