Veelgestelde vragen

Nee, u mag niet zomaar stoppen met medicatie of reguliere behandeling, dit mag alleen in overleg met de behandelend dierenarts. Homeopathische middelen kunnen over het algemeen goed naast een reguliere medicijnen gebruikt worden.

U heeft geen verwijzing nodig van uw dierenarts.

Dit is afhankelijk van de aard van de klachten. Over het algemeen zijn voor acute klachten minder consulten nodig dan voor chronische klachten. Na enkele consulten evalueren we of er voldoende vooruitgang geboekt wordt om door te gaan met de behandeling. In sommige gevallen kan het nodig zijn om door te verwijzen naar een andere behandelaar.

Bij de behandeling van dieren is net als bij baby’s en kleine kinderen uw informatie van groot belang. Ook observeren wij het gedrag van uw dier en vormt lichamelijk onderzoek een onderdeel van het consult. Bij bezoek aan huis kunnen wij uw dier in zijn vertrouwde omgeving bekijken en aan de praktijk is goed zichtbaar hoe het dier reageert als hij uit zijn vertrouwde omgeving is. Voor beide valt iets te zeggen. 

Klassieke homeopathie kan bij vrijwel elke klacht worden ingezet. Het is een milde geneeswijze die geschikt is voor acute en chronische klachten, voor lichamelijke klachten maar ook voor gedragsproblemen. Klassieke homeopathie kan ook prima worden toegepast als ondersteunende therapie naast een reguliere behandeling. Denk hierbij aan sneller herstel na een ingreep of ziekteproces en het ondervangen van vervelende bijwerkingen.

Homeopathische middelen worden met name van plantaardige, dierlijke en minerale stoffen gemaakt.

Klassieke homeopathie kent niet de bijwerkingen zoals die zich bij reguliere medicijnen kunnen voordoen. Doordat het homeopathisch middel het zelfgenezend vermogen prikkelt kunnen er wel reacties op het middel of een beginverergering optreden, deze zijn echter tijdelijk van aard.

Een beginverergering is een kortdurende verslechtering van de klacht(en). Deze hoeft niet altijd op te treden.

Dit is afhankelijk van de klacht. Acute klachten verbeteren vaak zeer snel, soms al binnen enkele minuten. Chronische klachten vergen meestal meer tijd. Over het algemeen merkt u binnen een paar weken een reactie op het middel bij uw dier.