De dierenarts

Wij hechten belang aan een goede samenwerking met uw dierenarts en/of andere therapeuten. In de wet is vastgelegd dat alleen dierenartsen een medische diagnose mogen stellen. Wanneer een medische diagnose nodig is voor de homeopathische behandeling zullen wij daarvoor dan ook doorverwijzen naar een dierenarts. Om een goed beeld te krijgen van uw dier en het ontstaan van klachten is het soms handig om over medische gegevens van uw dier te beschikken. Wij zullen u dan vragen deze bij uw dierenarts op te vragen.

U mag niet zomaar stoppen met de medicatie of reguliere behandeling van uw dier. Doe dit altijd in overleg met de behandelend dierenarts.