Consult en behandeling

Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. Tijdens dit gesprek gaan wij uitgebreid in op uw klacht, maar ook op andere zaken die op het eerste gezicht niets met uw klacht te maken lijken te hebben, zoals bijvoorbeeld voedingsgewoonten, slaappatroon, angsten, emotionele gevoelens, erfelijkheid, etc. Indien van toepassing, verzoeken we u vooraf een medicatieoverzicht bij de apotheek op te vragen. Deze informatie gebruiken wij om een totaalbeeld te vormen en het passende homeopathische middel te vinden.

Vervolgconsulten duren ongeveer een uur en vinden meestal na 4 – 8 weken plaats. Ook kan tussentijds telefonisch overleg plaatsvinden.
Het aantal consulten dat nodig is, is afhankelijk van de aard van de klachten. Over het algemeen is voor de behandeling van chronische klachten meer tijd nodig dan voor acute klachten. Bij ieder vervolgconsult evalueren we of er voldoende vooruitgang geboekt wordt. In sommige gevallen kan het nodig zijn om u door te verwijzen naar een andere behandelaar.

Na het consult ontvangt u een homeopathisch middel met een innamevoorschrift. Om de werking van het middel goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u na de inname veranderingen bijhoudt en tijdens het vervolgconsult meldt. De verdere behandeling wordt bepaald op basis van uw reactie op het middel.

Consulten kunnen zowel overdag als ‘s avonds worden gepland.